Jolex Oy on Pirkanmaan alueella toimiva pk-yritysten ja yrittäjien tarpeisiin keskittynyt tuki- ja asiantuntijapalvelu. Johannes Lepistö on toiminut kotimaisten ja kansainvälisten yritysten parissa yli kahden vuosikymmenen ajan. Kokemusta on kertynyt yrittäjyydestä ja yritysjohdon tehtävistä erilaisissa organisaatioissa palvelualalla, tukkukaupassa sekä logistiikassa.

TILANTEEN KARTOITUS JA TAVOITTEET

 • Mikä tilanne nyt realistisesti
 • Yrityskulttuurin ja arvomaailman tunnistaminen
 • Tavoitteiden asettaminen – toiminta, talous ja johtaminen
 • Työhyvinvointi ja henkilökunnan yhteistoiminta

Miten yritys pärjää tällä hetkellä? Millä eväillä myös jatkossa?

Onko rahoitus ja resurssit riittäviä?

Toimiiko yritys yhteisen vision, strategian ja arvojen mukaisesti yhdessä?

Onko yrityksen työmoraali ja ilmapiiri positiivinen, innostava ja innovatiivinen? Onko tiedonkulku sujuvaa?

Onko yrityksen johtaminen helppoa?

Kykeneekö yrityksen henkilökunta ratkaisemaan omassa työssään eteen tulevia haasteita ja keksimään niille kyvykkäitä ratkaisuita?

LIIKETOIMINTA JA LOGISTIIKKA

 • Myynnin suunnittelu ja ajan käyttö
 • Myynnin tavoitteet ja mittaaminen
 • Palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen
 • Asiakastyytyväisyys ja sen mittaaminen
 • Liiketoiminnan ja logistiikan kokonaisoptimointi

Myykö yritys tuotteitaan tai palveluitaan tehokkaasti?

Miten myyntiä raportoidaan ja analysoidaan?

Ovatko myyntikanavat tai kohderyhmät oikeita?

Onko myyntikate riittävä?

Tunnistaako asiakas yrityksen tarjoaman tuote- tai palveluvalikoiman helposti? Miten asiakas pidetään uskollisena?

Miten kokonaismarkkinat ja suhdanteet muuttuvat?

Mitä kilpailijat tekevät ja miten he vaikuttavat meihin?

Toimiiko tuotteiden varastointi ja logistiikka nykyaikaisesti ja edullisesti?

TIETOJÄRJESTELMÄT - LISÄARVON TUOTTAJAT

 • Liiketoiminnan ja logistiikan tietotekniset apuvälineet
 • Järjestelmien suunnittelu toiminnan näkökulmasta
 • Järjestelmien sujuva ja tehokas käyttöönotto ja ylläpito

Tunteeko yritys kaikki omaa liiketoimintaansa helpottavat tietotekniset apuvälineet?

Palveleeko järjestelmät tehokkaasti kaikkia osapuolia tuotannosta hallintoon?

Onko tietotekniikan kustannukset kohdallaan?

Onko järjestelmän käyttö vaivatonta ja kaikkien työtä helpottavaa?

Onko ylläpito aikaa vievää ja vaivalloista?

Vastaako järjestelmän raportit oleellisiin kysymyksiin?

 

Ota yhteyttä, niin kehitämme yhdessä sinunkin yrityksesi liiketoiminnasta entistä paremman!

"Yrittäjän aika on usein varsin rajallista. Monesti tärkeitäkin parannuksia tai päätöksiä jää tekemättä ajan tai asiantuntemuksen puutteen vuoksi. Tuomme osaamisen ja avun henkilökohtaisesti asiakkaillemme madaltaen asiakkaamme kynnystä uskaltaa tehdä parannuksia, muutoksia tai yleensä päätöksiä eri tyyppisissä liiketoimintatilanteissa. "

Johannes Lepistö, yrittäjä, yrityskuiskaaja